Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2009./index.html ./uslugi.html ./certyfikaty.html ./kontakt.html

Swoim klientom proponujemy usługi w zakresie:

1.      Sieci i przyłączy gazowych

 • wykonane z polietylenu metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego,
 • wykonane metodą tradycyjną - stal.

2.      Wewnętrznych instalacji gazowych

 • stal
 • miedź
 • PE

3.      Nowoczesnych systemów grzewczych

 • szeroki wybór technologii i urządzeń,
 • kotłownie gazowe, olejowe oraz na paliwo stałe (drewno, miał, pelet)
 • kolektory słoneczne.

4.      Montażu systemów kominowych i wentylacyjnych typu „ALUFOL”

5.      Sieci i instalacji wodociągowych

 • instalacje zewnętrzne,
 • instalacje wewnętrzne wodociągowe w technologii tradycyjnej lub nowoczesnej,
 • stacje uzdatniania wody.

6.      Sieci i instalacji kanalizacyjnej

 • instalacje zewnętrzne,
 • instalacje wewnętrzne kanalizacyjne,
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz szamba ekologiczne.

7.      Nadzorów inwestorskich w branży instalacyjnej i konstrukcyjno – budowlanej.

8.      Sprawdzania szczelności i stanu technicznego instalacji gazowej.

9.      Projektowania sieci i instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o. i gazowych.

Copyright © P.W. POLSTAL Wszystkie prawa zastrzeżone